Technology

Rolling Cylinder

Harvesting wave energy, ocean and tidal current simultaneously

by Rolling Cylinder

Technology

 

Fordele ved Rolling Cylinder

 

Hvordan er udviklingen verden over?

Mange bølgeenergianlæg bruger en masse beton, stål eller andet materiale for at omdanne bølgebevægelsen til en olie- vand- eller luftstrøm, der kan få en turbine og en tilkoblet generator til at rotere og producere strøm.

 

Hvordan gør RC?

RC opnår denne rotation i en samlet bevægelse, idet næsten hele maskinen roterer under indflydelse af bølgerne.

RC´s største fordel:

Omformning af den roterende partikelbevægelse i bølgerne i én samlet bevægelse til en bibeholdende rotationsretning uafhængig af vandpartiklernes strømningsretning.

Alle, især de vandrette eller næsten vandrette vandpartikel-strømningsretninger bidrager til forøgelse af maskinens rotationsmoment og dermed maskinens energiudbytte.

 

RC´s finner:

Finnerne på RC fungerer omvendt som f.eks. halefinnen på en hval. Hvalen bevæger selv halefinnen for at få fremdrift, mens Rc´s finner bliver bevæget af bølgernes og havstrømmens vandpartikelstrømninger for at drive finnerne frem rundt om cylinderen. Derved opstår en rotation af maskinen.

 

 

1. Stormsikker, derved at

 

 • kun et lille tværsnitsareal af maskinen er imod bølgerne.
 • finnerne belastes ikke lodret fra siden, men pga. rotationshastigheden skråt forfra.
 • maskinen dykker igennem bølgerne næsten som en u – båd.
 • maskinen kører i tomgang ved storm.

 

 

2. Driftsikker, derved at

 

 • maskinen konverterer rotationen direkte til el, ved hjælp af f. eks. en permanentmagnetgenerator (PMG), har altså mekanisk power take off (pto) med høj virkningsgrad og høj driftsikkerhed.
 • rotorcylinderen med finnerne kan være fuldstændig vandtæt.
 • maskinen har en jævn rotation.
 • maskinen har ingen endstopproblemer i modsætning til hydraulikcylinder baseret pto, der derudover har slidproblemer.
 • maskinen roterer i hydrauliske lejere (havvand/havet).
 • PTO er den samme, som ved store vindmøller

 

 

3. Lave produktionsomkostninger, derved at

 

 • modsat rettede bølgekræfter i top og bund af bølgerne kompenseres allerede i rotorcylinderen, hvorved der opstår lave forankringskræfter (lave materialeomkostninger).
 • opdriften i konstruktionen forandres kun lidt under passage af bølger (lave kræfter i konverteren).

 

 

4. God effektivitet, derved at

 

 • RC udnytter ikke kun bølgernes kinetiske energi men også havstrømmenes energi
 • RC ligger i overfladen af havet, hvor energikoncentrationen er højest.